سیستم جافام نسخه 02-12-1393 سیستم جافام نسخه 02-12-1393 سیستم جافام نسخه 02-12-1393

 

جهت دریافت فایل Power Point معرفی برنامه اینجا را کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل PDF. معرفی برنامه اینجا را کلیک نمایید.

 

تاریخچه و هدف برنامه:

«سیستم جافام» سیستم جامع اتوماسیون فنی، اداری و مالی دفاتر بیمه‌ای با هدف مکانیزاسیون عملیات اجرایی فعالیت کارگزاران و نمایندگان بیمه (دفاتر بیمه‌ای) است و در سال 1372  با همکاری استادید و کارشناسان صنعت بیمه طراحی و به مرور در حین اجرا، مراحل تکمیلی خود را پشت سرگذاشت.

در حال حاضر نسخه کنونی «سیستم جافام» پس از گذشت قریب دو دهه و با بهره‌گیری مجموعه وسیعی از تجارب اجرائی مدیریتی و بیمه‌ای برخی از پیشکسوتان صنعت بیمه شاغل در دفاتر بیمه‌ای بدل به مجموعه بسیار با ارزش و شاید بی‌نظیر، شده است.

 

وسعت فعالیت اجرای سیستم جافام شامل:

«سیستم جافام» ضمن پوشش کامل عملیات دفاتر بیمه‌ای کارگزاران رسمی، با توجه به وسعت امکانات، می‌تواند به عنوان مکمل سیستم‌های جامع دفاتر نمایندگی بیمه، مورد استفاده قرار گیرد.

از جمله این امکانات عبارتند از:

1.         کنترل دریافت حق بیمه از بیمه گذاران

2.         کنترل حسابها و مدیریت بازاریابان

3.         ثبت واریز و برداشت و مغایرت گیری حساب‌های تنخواه

4.      ذخیره فایل تصویری اسناد بیمه‌ای و کلیه فایل‌های استاندارد ویندوز، بصورت تفکیک شده با اطلاعات ثبت شده

5.         ارسال پیام‌های یادآوری (SMS)

6.         ...

 

 

زیرساخت نرم‌افزار:

نسخه فعلی «سیستم جافام» با توجه به معماری CLIENT/SERVERپیاده سازی شده و تحت زبان برنامه نویسیVISUAL BASIC 6.0 و با ذخیرهسازی در بانک اطلاعاتی SQL Server 2008، عمل مینماید.

ضمناً، برنامههای Crystal Report 8.5، Microsoft Word و Microsoft Excel به منظور دریافت گزارش‌های مورد استفاده قرار گرفته است.

در حال حاضرتعداد بیمه‌نامه‌های ثبت شده در برنامه حدود 200 هزار فقره بیمه‌نامه با گردش مالی (حق بیمه) حدود 500 میلیارد ریال، است.

 

برخی از امکانات و ویژگیهای سیستم جافام:

 

1)      ثبت کلیه اطلاعات مندرج در اسناد بیمه‌ای، شامل:

1-1)          اطلاعات پایه کلیه مؤسسات بیمه، باتوجه به سیستم کدینگ داخلی هر بیمه‌گر

1-2)          پیشنهادات بیمه

1-3)          انواع بیمه‌نامه‌ها و الحاقیه‌ها

1-4)          اعلامیه‌های بدهکار و نحوه تقسیط حق بیمه‌ها

1-5)          وجوه حق بیمه‌های دریافتی از بیمه‌گزاران

1-6)          پرداخت حق بیمه‌های دریافت شده به بیمه‌گران

1-7)          قبوض رسید حق بیمه‌های دریافت شده

1-8)          قبوض پرداخت مالیات‌های تکلیفی مکسوره از حق بیمه‌ها تحت ماده 104 قانون مالیات‌های تکلیفی

1-9)           چک کامزد دریافتی از مؤسسات بیمه

1-10)       چک کارمزد بازاریاب

1-11)       چک حق بیمه برگشتی

1-12)       قرارداد بیمه درمان و عمر و حادثه گروهی

1-12-1)      ثبت قرارداد درمان

1-12-2)      ثبت بیمه شدگان هر قرارداد (ابتدای دوره Convert از Excel)

1-12-3)      ثبت تعهدات هر قرارداد

1-12-4)      ثبت خسارت درمانی

1-12-5)      ثبت تمامی پارامترهای درمان (اعم از تعهدات، پوشش‌ها، مراکز درمانی و ...)

1-13)    نتایج پیگیری با موضوعات مرتبط با اسناد بیمه‌ای

1-14)   ذخیره فایل تصویری اسناد بیمه‌ای و کلیه فایلهای استاندارد ویندوز، به صورت تفکیک شده با اطلاعات ثبت شده


2)      لیست گزارشات سیستم جافام، شامل:

2-1)           اطلاعات پایه شامل:

2-1-1)          انواع رشته‌های بیمه‌ای (شامل سرفصل بیمه‌ای اصلی و زیر مجموعه هریک)

2-1-2)          بیمه‌گران و واحدهای صدور هریک

2-1-3)          نرخ‌های کارمزد

2-1-4)          ارتباط بیمه گذاران حقیقی با بیمه گذاران حقوقی

 

2-2)           گزارشات عمومی شامل:

2-2-1)          لیست سررسید بیمه‌نامه‌ها جهت انجام اقدامات تمدیدی و سایر امور نظارتی و برنامه‌ریزی اجرایی

2-2-2)          لیست قبوض رسید در جریان وصول از بیمه‌گران

2-2-3)          لیست مطالبات كارمزد از بیمه‌گران

2-2-4)          لیست مطالبات بیمه گذاران مربوط به چك‌های حق بیمه برگشتی

 

2-3)           گزارشات آماری/مدیریتی

2-3-1)          آمار عملکرد روزانه

2-3-2)          آمار عملکرد دوره ای تفصیلی

2-3-3)          آمار عملکرد ماهانه

2-3-4)          آمار عملکرد بازاریاب

2-3-5)          آمار عملکرد مقایسه‌ای (دو دوره)

2-3-6)          گزارش موارد و موضوعات در حال پیگیری

 

2-4)           دریافت و پرداخت

2-4-1)          گزارش دوره ای دریافت و پرداخت وجوه حق بیمه‌ها

2-4-2)          كسر و اضافه پرداخت حق بیمه، بیمه‌گذاران

2-4-3)          كسر و اضافه پرداخت حق بیمه به بیمه‌گران

2-4-4)          معین بیمه‌نامه‌ها

2-4-5)          معین بیمه‌گران

2-4-6)          معین بیمه‌گزاران

2-4-7)          وجوه حق بیمه‌های پرداختی از محل تنخواه داخلی دفاتر بیمه‌ای

2-4-8)          وجوه حق بیمه واریزی به حساب تنخواه داخلی دفاتر بیمه‌ای

2-4-9)          مطالبات حق بیمه از بیمه گزاران

2-4-10)      مطالبات حق بیمه، بیمه‌گران

 

2-5)           آمارهای مربوط به بیمه‌های اشخاص

با توجه به گردش پرحجم بخش بیمه اشخاص، بخشی از «سیستم جافام» برای این منظور طراحی شده است، شامل:

2-5-1)          خسارات

2-5-2)          لیست به روز شده بیمه شدگان

2-5-3)          صورتحساب و آمار ماهانه حق بیمه

 

3)      مدیریت سیستم:

3-1)           تبیین سطح دسترسی برای کاربران

3-2)           تبیین سطح دسترسی به اطلاعات برای هر بازاریاب

3-3)           تبیین سطح دسترسی به اطلاعات برای بیمه گذاران

3-4)           «سیستم جافام» این امکان را به بیمه گزار می‌دهد که با ارائه کد کاربری و رمز عبور بتواند اطلاعات مربوط به خود را رئویت کند.

3-5)           تهیه فایل پشتیبان از بانک اطلاعات

3-6)           تهیه فایل پشتیبان از بانک اسناد

3-7)           تغییرات در User Interface بر اساس نظر كاربران سیستم

3-8)           امكان ثبت و مشاهده تراكنش‌های انجام شده توسط كاربران، به منظور كنترل سیستم

 

4)      امکانات عمومی سیستم:

4-1)        استفاده از GSM جهت ارسال انواع پیامک از بصورت اتوماتیک و دستی

4-2)        امکان تهیه و تنظیم گزارشات غیر آماری در برنامه Word، با هدف تنظیم گزارشات ویژه

4-3)        امکان ارسال اطلاعات آماری، مدیریتی به برنامه Excel

4-4)        ارسال پیام‌های یادآوری

4-5)        داینامیك بودن سیستم - به طوری‌كه اكثر پارامترهای متغیر سیستم توسط كاربر و بدون نیاز به برنامه‌نویس قابل تعریف خواهد بود.

4-6)        برقراری ارتباط بین اجزاء سیستم به طوری‌كه مانع در ورود مجدد اطلاعات شده و تبادل اطلاعات بین اجزا بلاواسطه صورت گیرد.

4-7)        امكان استفاده از سیستم به صورت شبكه، به طوری‌كه در نسخه تحت شبكه آن تمامی قسمت‌های اجرائی دفاتر بیمه‌ای از جمله بخش فنی، بخش مالی، بازاریابان، بخش اجرایی و مدیریت متناسب با سطح دسترسی امكان استفاده از سیستم را خواهند داشت.

4-8)        امكان كنترل منطقی توسط سیستم به منظور جلوگیری از اشتباهات احتمالی كاربران در ورود اطلاعات و پارامترهای متغیر سیستم

4-9)        امكانات جانبی از قبیل ماشین حساب، تقویم شمسی و میلادی،‌ ‌دفتر یادداشت روزانه كاربر و غیره

استفاده از ابزار Help در نرم‌افزار

 

 

 

 

 

نگاهی به طرح توسعه «سیستم جافام»:

با شرح مختصری که در مورد «سیستم جافام» ارائه شده و به جهت توسعه، بهینه سازی و استفاده از تکنولوژی روز، شرکت ایده سیستم پرداز از یکسال گذشته شروع به دوباره نویسی نرم‌افزار جافام به روش زیر نموده است.

 

معماری، زیر ساختهای نرم‌افزاری و ابزارهای تولید نرم‌افزار مورد استفاده در تولید سیستم:

زیرساخت نرم‌افزاری جهت اجرا و ابزارهای تولید نرم‌افزار شامل کلیه ابزارهای موجود در بسته نـــــــرم‌افزاری Microsoft Visual Studio 2010 با تـــکنولـــــوزی.Net 3.5 جــــهت لایــــه Business Layer و همچنین بستر تولید لایه رابط كاربر User Interface و لایه Data Base بستر MS SQL SERVER 2008 می‌باشد.

 

 

بسته‌های نرم‌افزاری:

در نسخه جدید نرم‌افزار جهت گسترش و ایجاد یک سیستم یکپارچه دفاتر بیمه‌ای، بسته‌های دیگری نیز در نظر گرفته شده است.

 

 

 

 

زیر سیستم برنامه مدیریت ارتباطات مشتریان:

·               معرفی طرف مکاتبات (اشخاص و شرکتها)

·               تنظیم شماره‌های اندیکاتور بر حسب ترکیبات مختلف توسط کاربر

·               تعیین حقوق دسترسی کاربران (به صورت گروهی)

·               پشتیبانی دبیرخانه‌های متمرکز و غیرمتمرکز

·               تعریف فعالیت‌های مشخص همچون ارجاع خودکار رونوشت، ارجاع خودکار به مسئول چاپگر

·               ثبت مشخصات نامه‌های وارده

·               خواندن نامه از طریق فکس و اسکنر

·               تعیین محرمانه بودن، اصل و یا رونوشت بودن، عطف، پیرو، بازگشت و پیوست‌های نامه‌های وارده

·               توزیع نامه بین گیرندگان داخلی کارگزاری

·               ردیابی فیزیکی نامه تا مرحله بایگانی‌ یا خروج دوباره از بایگانی

·               تعریف گیرندگان رونوشت نامه

·               ثبت مشخصات نامه‌های صادره و الصاق متن نامه ثبت شده در نرم‌افزار

·               دریافت متن نامه بصورت صدا، فایل و ...

·               تعیین محرمانه بودن، عطف، پیرو، بازگشت و پیوست‌ها و شیوه‌ی ارسال نامه‌های صادره

·               ارسال نامه‌های صادره از طریق فاکس و پست الکترونیک (Email) و امضای الکترونیک آن

·               استفاده از الگوهای از پیش تعریف شده (Template) و (Bookmarks)

·               ارسال و دریافت الکترونیکی نامه به کارگزاری‌های مختلف استفاده کننده از سیستم

·               اتوماسیون اداری (Data Packeting)

·               خواندن هر فایل از طریق Browser

·               پیگیری و کنترل مکاتبات داخلی بین واحدها

·               طبقه‌بندی مکاتبات برحسب موضوع و قراردادن نامه‌ها در پرونده شخصی

·               دسترسی و تعیین پی‌گیری کننده‌های کارها

·               تعیین تاریخ شروع اقدام، تاریخ انتظار پاسخ، دوره پی‌گیری، اولویت انجام کار، وضعیت کار و انواع اقدام

·               قراردادن کار در پرونده‌های شخصی

·               ثبت یادآوری و پاسخ‌های متعدد برای کار ارجاع شده

·               تعریف کلیدواژه توسط کاربر

·               تعیین شخصی جانشین

·               خلاصه کارتابل بر اساس اولویت و نوع ارجاع

·               ارسال نامه به گیرندگان مختلف (Mail Merge)

·               پاراف نامه با قلم نوری

·               رعایت سلسله مراتب در ارجاعات

·               پیوست کار (ضمیمه)

·               ارسال پیام اطلاعاتی در سطح گروه‌ها، واحدها و کاربران از طریق متن، صوت، تصویر و ...

·               ایجاد یادداشت‌ها و کارهای شخصی

·                تنظیم قرار در تقویم شخصی

·                برنامه هشدار

 

 

گزارشات برنامه مدیریت ارتباطات مشتریان:

·               افراد طرف مکاتبه

·               دفتر اندیکاتور

·               گزارش‌های اجرایی، نموداری و مدیریتی

·               مکاتبات بدون پاسخ

·               پیام‌ها و دستورات

·               حقوق دسترسی نامه‌ها

·               گردش کلی نامه در کارگزاری

 

زیر سیستم برنامه حسابداری:

معرفی حساب‌ها

·               طبقه بندی حساب‌ها تا شش سطح شامل گروه، کل، معین و سه سطح تفضیلی

·               تعریف حساب‌های تفضیلی به شکل یگانه و مرتبط کردن یک حساب تفضیلی با حساب‌های معین مختلف

·               تعیین ویژگی و مشخصات حساب‌های معین براساس ریالی، مقداری، دریافتی و پرداختی ماهیت حساب، ارتباط با سایر سیستم‌ها و ارتباط با سطوح تفضیلی

·               امکان طبقه‌بندی حسابهای تفضیلی بصورت درختواره

·                تعیین حقوق دسترسی به ازای هر حساب جهت رئویت توسط سیستم‌های مختلف

 اسناد حسابداری

·               ثبت اطلاعات سند به صورت یادداشت، موقت، بررسی شده و دائم

·               ورود اطلاعات یک سند خاص با تاریخ‌های مختلف توسط کاربران متعدد بصورت همزمان وشماره‌گذاری اسناد به صورت خودکار

·               جستجوی اسناد براساس تمامی اطلاعات مندرج در سند

·               شناسایی اسنادی که از سایر سیستم‌ها به طور خودکار ارسال شده‌اند و جلوگیری از تکرار اطلاعات برای حفظ یکپارچگی

·               ارسال اطلاعات به نرم‌افزارهائی همچون Excel و ... به منظور تجزیه و تحلیل‌های مالی مورد نظر کاربر

·               عملیات پایان سال و امکانات خاص

·               صدور اسناد تعدیل ماهیت حساب‌ها، بستن حساب‌ها، افتتاحیه و اختتامیه توسط سیستم و برگرداندن سند تعدیلی ماهیت حساب‌ها در سال بعد

·               تهیه سند کل برای دوره‌های زمانی مورد انتخاب کاربر جهت سهولت ثبت دفاتر قانونی

·               تعیین حقوق دسترسی به تفکیک اسناد صادر شده توسط هر کاربر

·               تطبیق گردش حساب ها جهت آنالیز حساب‌ها

·                صدور اعلامیه بدهکار و بستانکار برای طرف حساب‌های سازمان

 

گزارش برنامه حسابداری:

·               مرور حساب‌ها در کلیه سطوح به صورت ساده و تحلیلی، بررسی گردش حساب‌ها، اسناد حسابداری و همچنین تهیه انواع نمودارهای مقایسه‌ای

·               آنالیز دفاتر در سطوح مختلف حساب‌ها به صورت ساده و تحلیلی

·               اقلام تطبیق یافته در سطوح مختلف حساب‌ها به صورت ساده و تحلیلی

·               سهم‌بری به صورت عامل در مرکز یا عامل با سایر سطوح بر حسب انتخاب کاربر و با استفاده از محیط Excel

·               دفتر روزنامه و کل براساس ریز اسناد و اسناد کل

·               گزارش‌های ساده و تحلیلی دفاتر و تراز ریالی، تعدادی و ارزی در قالب گزارش‌های جامع حسابداری

·               اقلام تطبیق یافته و تطبیق نیافته در سطوح مختلف حساب‌ها به صورت ساده و تحلیلی

·               حساب‌‌های خلاف ماهیت طی دوره و پایان دوره

·               اعلامیه بدهکار و بستانکار شامل گزارش اقلام تکراری در اعلامیه‌ها،گزارش کنترلی اعلامیه‌های صادره و گزارش اعلامیه‌های صادره

·               امکان طراحی گزارش‌های خاص در محیط Excel ،Word و اتصال آنها به سیستم برای تهیه گزارش

 

زیر سیستم خزانه‌داری (دریافت/پرداخت):

دریافت و پرداخت

·               انجام کلیه مبادلات مربوط به فرآیند دریافت وجوه نقد و اسناد دریافتی (چک و سفته)، شامل دریافت وجوه مختلف، واگذاری اسناد به بانک، واگذاری به غیر و ثبت وصول و یا خواست اسناد

·               انجام عملیات خاص در فرآیند دریافت، مانند استرداد وجوه دریافتی، واگذاری اسناد به مأمور وصول، حقوقی کردن اسناد، تسویه اسناد دریافتی، تبدیل اسناد دریافتی تضمینی به عادی

·               انجام کلیه مبادلات مربوط به فرآیند پرداخت وجوه نقد و اسناد پرداختی

·               انجام عملیات خاص در فرایند پرداخت، مانند استرداد وجوه پرداختی، تسویه اسناد پرداختی، تبدیل اسناد تضمینی به عادی و تبدیل مدت زمان اسناد پرداختی از بلند مدت به کوتاه مدت و از کوتاه مدت به روز

·               امکان انجام کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها براساس درخواست‌ها و دستورهای دریافت و پرداخت

·               انجام واریزها و برداشت‌های بانکی

·               انجام انتقالات بین بانکی و بین صندوق‌ها

·               تنظیم صورت مغایرت بانکی براساس اطلاعات صورت حساب بانکی (امکان فراخوانی اطلاعات صورت حساب به طور خودکار)

·               تفکیک دریافت و پرداخت‌ها براساس منابع و مصارف نقدی شرکت و مهیا کردن اطلاعات لازم جهت تهیه صورت گردش وجوه نقد

·               صدور و ارسال خودکار اسناد حسابداری مربوط به عملیات دریافت و پرداخت به سیستم حسابداری

 

تسهیلات بانکی

·               تعریف انواع تسهیلات بانکی و ثبت قراردادهای دریافت تسهیلات

·               کنترل اقساط تسهیلات بانکی به صورت نقد یا اسناد بهادار و صدور اسناد حسابداری مربوط به آنها

 

ضمانت‌نامه

·               امکان دریافت و پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی و مالی

·               پیگیری ضمانت‌نامه در مراحل تمدید‌، تقلیل، ابطال و یا وصول و صدور کلیه اسناد حسابداری مرتبط

 

تنخواه

·               امکان ثبت صورت خلاصه تنخواه گردان و کنترل مبالغ هزینه با مانده تنخواه‌گردان

·               تأمین موجودی تنخواه‌گردان از طریق پرداخت چک و وجه نقد با کنترل سقف تنخواه‌گردان

  

کنترل

·               کنترل اسناد و جلوگیری از ایجاد تغییر در اسناد پس از تأیید کنترل کننده

·               صدور اسناد فعالیت‌های دریافت و تنخواه گردان به صورت سند ساده یا سند مرکب

·                تنظیم حقوق و محدوده دسترسی برای کاربران مختلف به فراخور نیاز و تأیید مقام مسئول در کلیه بخش‌های سیستم

 

 

گزارش سیستم خزانه‌داری (دریافت/پرداخت):

·               موجودی حساب‌های بانکی و صندوق‌ها وتنخواه‌ها

·               دریافت‌ها برحسب پرداخت‌کنندگان، نوع دریافت (عادی و تضمینی) و رسید دریافت (چک، نقد، سفته، استرداد و ...)

·               پرداخت‌ها برحسب دریافت کنندگان، نوع پرداخت (عادی و تضمینی) و رسید پرداخت (چک، نقد، سفته، استرداد و ...)

·               وضعیت اسناد دریافتی و پرداختی شامل نزد صندوق، نزد بانک، وصول شده و واخواست شده

·               پیش‌بینی وضعیت نقدینگی برای دوره مورد نیاز برمبنای اسناد مدت‌دار دریافتی و پرداختی

·               وضعیت تسهیلات بانکی

·               وضعیت ضمانت‌نامه‌های بانکی

·               وضعیت نقدینگی در مقاطع مورد نیاز

·               عملکرد طرف حساب‌ها برحسب دریافت و پرداخت

·               صورت مغایرت بانکی با روش‌های مختلف

·               وضعیت تنخواه گردان‌ها

·               مغایرت بین حسابداری و خزانه‌داری


 

لیست دفاتر بیمه‌ای طرف قرارداد:

                 1-    شرکت کارگزاری آشیان پوششگر

به مدیریت جناب آقای یوسفی

                 2-    شرکت کارگزاری محامی

به مدیریت جناب آقای ملک اسماعیلی

                3-    شرکت کارگزاری یاری رسان

به مدیریت جناب آقای خاوری

                4-    شرکت کارگزاری پوشش

به مدیریت جناب آقای گودرزیان

                5-    شرکت کارگزاری امین

به مدیریت سرکار خانم حسن زاده

                6-    شرکت کارگزاری تأمین صنعت برتر

به مدیریت سرکار خانم شهبازیان

                7-    شرکت نمایندگی بیمه آسیا – چتر سپید

به مدیریت جناب آقای امیر معزی

                8-    شرکت کارگزاری تأمین آینده

به مدیریت جناب آقای خوش طینت

               9-    شرکت کارگزاری همپادره

به مدیریت جناب آقای ذوالفقار

10-   نمایندگی بیمه سامان کد 2111

به مدیریت جناب آقای مرادی زاده

11-   کارگزاری بیمه ادیبی کد 453

به مدیریت جناب آقای انوشیروان ادیبی